Francesc Imbernón

Francesc Imbernón
About Francesc Imbernón

Catedràtic de Pedagogia de la Universitat de Barcelona Contact: Twitter | More Posts

La innovació docent a la universitat, és possible?

15/07/2019 - Francesc Imbernón

Caldria que el professor universitari interioritzés la docència com una professió educativa, i sabés què ha de fer per desenvolupar en l’alumnat la capacitat de comprensió més que la de repetició. I molts no ho saben fer, ja que mai han rebut formació pedagògica.

Un mal anomenat MIR per al professorat

15/07/2019 - Francesc Imbernón

Fa molts anys que en la formació del professorat es parla d’inducció professional, que no són unes pràctiques docents, sinó molt més. Caldria analitzar perquè ara des de sectors conservadors i el partit del Govern central es parla d’aquest quasi impossible MIR docent.

Col·legi professional de docents?

21/06/2019 - Francesc Imbernón

A principis d’aquest any, el Parlament de les Illes Balears amb els partits polítics predominants i amb suport de molts docents de les illes, va modificar la Llei de col·legis professionals per tal de possibilitar la creació del Col·legi Professional de Docents, el primer de tot l’Estat.

Els apocalíptics de la tecnologia educativa; robots a les aules?

03/06/2019 - Francesc Imbernón

Fa uns 40 anys Umberto Eco ens deia que el món –en referència a la cultura de masses– es dividia entre apocalíptics (pessimistes) i integrats, els optimistes que defensaven que la cultura universal, socialitzada mitjançant la tecnologia, arribaria a més gent i així tots seríem millors. Som millors mitjançant la tecnologia?

No és innovació tot allò que brilla

11/12/2018 - Francesc Imbernón

Des de fa un temps el ventall de les innovacions educatives s’ha obert molt i amb intencions variades. A vegades massa, tant que ens podem perdre en l’excés de parlar d’innovació o caure en una retòrica que ens faci oblidar què significa en el camp de l’educació.

Vergonya aliena i dels títols; però no tots som així

16/09/2018 - Francesc Imbernón

Aquests dies estem assistint al que podríem dir la vergonya dels títols. El pols entre alguns partits és veure qui és el més mentider i qui més ha enganyat per obtenir un títol universitari. I és la Universitat que dóna els títols. Per tant, és fàcil escudar-se que la culpa no és qui obté el títol sinó qui l’hi dóna.

Neuropedagogia, neuroeducació? Moda o realitat?

28/05/2018 - Francesc Imbernón

Quan una ciència avança hem d’estar atents a les modes passatgeres, a les ingerències propagandistes i als aprofitats que utilitzen les paraules sense contingut per obtenir beneficis privats. Això pot passar amb la neuroeducació. I l’educació i la formació és sempre un mercat molt golós i les modes criden molt l’atenció.

1 2 3 4