Joan M. Girona

Joan M. Girona
About Joan M. Girona

Mestre i psicopedagog Contact: Twitter | More Posts

Ens juguem el futur a la ruleta russa?

29/10/2019 - Joan M. Girona

La millor manera de prevenir els riscos associats als jocs d’atzar és parlar-ne. Ho fem als centres escolars? Ho tenim en compte? Som conscients d’aquesta nova situació perillosa que viu el nostre alumnat?

Setembre calent

04/09/2019 - Joan M. Girona

Els incendis a l’Amazònia i a altres punts del planeta, el funeral per la gelera a Islàndia, activistes del Sud assassinades, i, a l’altra banda, lluites com les dels ‘Fridays for future’. A les escoles aquest setembre hem de parlar i treballar aquests temes

Racismes quotidians: més segregació escolar

17/06/2019 - Joan M. Girona

Amb l’aparició en superfície de l’extrema dreta (ha existit sempre, però estava soterrada) es torna a parlar obertament de racisme envers els nouvinguts d’altres cultures o ètnies; sempre pobres però. L’extrema dreta apareix als carrers quan l’esquerra està mig de vacances.

Nou govern: nova educació?

09/05/2019 - Joan M. Girona

Hem tingut eleccions generals. Hem aguantat una llarga campanya electoral que ha inclòs debats uns dies abans de la data electoral. Els comentaristes o tertulians polítics (aquests tertulians que hi entenen de tot) han explicat que als debats s’ha parlat molt poc d’educació. Discrepo. S’ha parlat poc d’ensenyament però molt d’educació.

Gratuïtat selectiva o inclusió

02/05/2019 - Joan M. Girona

Quan pensem en l’alumnat anomenat vulnerable hauríem de pensar més en la seva capacitat de resiliència i en alternatives que ajudin a sentir-se tractat en pla d’igualtat. Cal seguir més la línia de la PAH que la dels bancs d’aliments, ja que les segregacions, encara que amb bona intenció, són segregacions.

La burocràcia se’ns menja

18/02/2019 - Joan M. Girona

Quina és la tasca prioritària per una direcció de centre? El director o directora hauria de ser el pal de paller on es puguin recolzar les persones que formen la comunitat educativa. Mai una reunió ni una gestió burocràtica hauria de passar per davant d’escoltar una criatura, un familiar o una mestra.

Volem treure bones notes! Avaluació per a què?

11/12/2018 - Joan M. Girona

Es torna a parlar força d’avaluació. La gran majoria estem acostumats a que ens posin notes o a posar-ne. Han estat molts anys fent-ho, unes quantes generacions ho han patit. Reflexionem-hi. La pressió de la nota existeix i molt. Prèviament o posterior, la pressió per arribar a la Universitat. Nota alta dóna prestigi, apropa als estudis superiors: la nota baixa no té prestigi i aboca a l’FP.

Nova formació per a la docència?

06/11/2018 - Joan M. Girona

S’ha iniciat un debat a partir d’una publicació del MIF (Programa de Millora i Innovació de la Formació de Mestres) sobre la ‘Millora de la formació inicial per a la docència’. Exposarem algunes reflexions que ens ha suggerit la seva lectura.

1 2 3 4