Pilar Calvo

Pilar Calvo
About Pilar Calvo

Mestra jubilada d'educació infantil i primària. Exdirectora de l'Escola Margarida Xirgu de Badalona. More Posts

La llibertat del docent

11/07/2019 - Pilar Calvo

Necessitem escoles en les quals el professorat es senti lliure, transmetent als seus alumnes una visió objectiva i transparent, sentint el suport de l’entorn i, en especial, de la totalitat de la comunitat educativa.

L’escola som totes

04/03/2019 - Pilar Calvo

Cada escola és la suma de les mestres i els alumnes que en formen part, de les mares, els pares i altres membres de les famílies, del barri on està i, en general, de tots els ens relacionats amb aquella. Aquestes persones han d’interactuar i voler fer realitat, entre totes, uns objectius comuns.

Quan l’escola és notícia

27/01/2019 - Pilar Calvo

És un gran motiu d’alegria que des de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot la televisió, s’informi del que duen a terme algunes de les nostres escoles. Quan una en concret és notícia, ens fem ressò del que s’està fent allà i la societat veu que es promouen activitats diferents que donen resultats.

Educar versus ensenyar

26/12/2018 - Pilar Calvo

Recentment el Departament que fins aleshores s’anomenava d’Ensenyament ha passat a dir-se d’Educació. Tots els noms tenen el seu significat, i tractant-se del que descriu a una institució hem de suposar que identifica el seu objectiu, és a dir, allò que li dóna sentit.

Educar per saber ser feliç

04/12/2018 - Pilar Calvo

Eduquem als nostres infants amb tota mena de coneixements i activitats, però no resulta fàcil saber si això els ajudarà a ser feliços el dia de demà.

El claustre feliç

30/10/2018 - Pilar Calvo

Dins del món educatiu no està gaire ben vist fer comparacions amb altres tipus d’organitzacions, siguin quines siguin. Aquest pot ser el cas de la idea d’empresa feliç, que es pot extrapolar a l’escola.

La reducció de jornada és un dret, mai un problema

17/09/2018 - Pilar Calvo

Amb el pas dels anys les treballadores han aconseguit millorar, en certa manera, la conciliació de la vida laboral i la familiar. Ha costat molt d’esforç arribar on som ara, tot i que encara queda molt per aconseguir. Som on s’ha arribat.

Senyora directora, senyor director

18/07/2018 - Pilar Calvo

Les direccions dels centres educatius tenen la potestat de seleccionar part del personal docent perquè aquest s’adeqüi al desenvolupament del projecte educatiu del centre. És molt important que la direcció del centre pugui integrar en el seu equip als professionals que estan més preparats en un vessant determinat i en els quals té més confiança.

La inclusió a l’escola

24/06/2018 - Pilar Calvo

L’escola té una important missió social, dins de la qual s’inclou desenvolupar i assegurar els mateixos drets a tots els infants, sigui quina sigui la seva procedència, ètnia, situació social, capacitats físiques i psíquiques, o qualsevol altra particularitat que pugui ser considerada com una font de diferència. Per això l’escola ha de ser una escola inclusiva.

Tastets pedagògics a l’escola

15/05/2018 - Pilar Calvo

Cal parar i col·locar el marcador a zero, cal començar des del principi. No totes les escoles són iguals, ni disposen dels mateixos mitjans, ni coincideix el mateix alumnat en cada una d’elles. Per tant no tot el que funciona en una escola ha de ser necessàriament el millor en les altres

1 2