Pilar Calvo

Pilar Calvo
About Pilar Calvo

Mestra jubilada d'educació infantil i primària. Exdirectora de l'Escola Margarida Xirgu de Badalona. More Posts

Educar per saber ser feliç

04/12/2018 - Pilar Calvo

Eduquem als nostres infants amb tota mena de coneixements i activitats, però no resulta fàcil saber si això els ajudarà a ser feliços el dia de demà.

El claustre feliç

30/10/2018 - Pilar Calvo

Dins del món educatiu no està gaire ben vist fer comparacions amb altres tipus d’organitzacions, siguin quines siguin. Aquest pot ser el cas de la idea d’empresa feliç, que es pot extrapolar a l’escola.

La reducció de jornada és un dret, mai un problema

17/09/2018 - Pilar Calvo

Amb el pas dels anys les treballadores han aconseguit millorar, en certa manera, la conciliació de la vida laboral i la familiar. Ha costat molt d’esforç arribar on som ara, tot i que encara queda molt per aconseguir. Som on s’ha arribat.

Senyora directora, senyor director

18/07/2018 - Pilar Calvo

Les direccions dels centres educatius tenen la potestat de seleccionar part del personal docent perquè aquest s’adeqüi al desenvolupament del projecte educatiu del centre. És molt important que la direcció del centre pugui integrar en el seu equip als professionals que estan més preparats en un vessant determinat i en els quals té més confiança.

La inclusió a l’escola

24/06/2018 - Pilar Calvo

L’escola té una important missió social, dins de la qual s’inclou desenvolupar i assegurar els mateixos drets a tots els infants, sigui quina sigui la seva procedència, ètnia, situació social, capacitats físiques i psíquiques, o qualsevol altra particularitat que pugui ser considerada com una font de diferència. Per això l’escola ha de ser una escola inclusiva.

Tastets pedagògics a l’escola

15/05/2018 - Pilar Calvo

Cal parar i col·locar el marcador a zero, cal començar des del principi. No totes les escoles són iguals, ni disposen dels mateixos mitjans, ni coincideix el mateix alumnat en cada una d’elles. Per tant no tot el que funciona en una escola ha de ser necessàriament el millor en les altres

Sentir-se valorada a l’escola

23/04/2018 - Pilar Calvo

A l’escola hi ha diferents opinions de cada una de les mestres. Unes estan considerades com “mestres molt pedagògiques” i tenen gran protagonisme a les reunions. La gran majoria van fent la seva tasca docent de manera honesta i compromesa. I també estan les que, sense saber el motiu, són jutjades com “no prou competents”.

L’empatia a l’escola

04/04/2018 - Pilar Calvo

A classe, davant determinades situacions, treballem que l’alumnat aprengui a posar-se en el lloc dels altres, a entendre’ls. Així es podrà cohesionar el grup i s’aconseguirà un bon ambient, d’entesa i companyonia, que els servirà per a més endavant, a la vida adulta, saber valorar i emprar l’empatia.

Lideratge a l’escola

19/03/2018 - Pilar Calvo

En qualsevol grup de persones hi ha les que mostren el rol de líder, i el mateix passa dins del món educatiu i més concretament a l’escola. La situació òptima és aquella en la que el lideratge del centre l’ostenta qui exerceix la seva direcció, però dissortadament no sempre és així.

La motivació a l’escola

15/02/2018 - Pilar Calvo

Estem tant pendents dels nostres alumnes que sovint oblidem que la nostra motivació és tan important com la seva. Sense sentir-la, difícilment la podrem transmetre.