Eleccions 28-A: què prioritza cada partit en educació?

De la defensa de la concertada i el dret a escollir centre a l'eliminació del concert a qui segrega. De la recentralització a la plena competència autonòmica sobre el currículum. Les propostes en educació dels diversos partits polítics són molt variades i fins i tot antagòniques. Analitzem els programes electorals d'onze formacions que es presenten a les eleccions del 28 d'abril.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

iStock

Partido Popular

On apareix l’educació?

És el quart punt del programa dels populars, entre economia i societat del benestar.

Quina extensió li dedica?

Un parell de pàgines (sobre 108), amb un parell de fotografies. I comença l’apartat amb una petita exposició de motius. És un dels més detallats, amb més de 20 punts dedicats a l’educació.

Quines prioritats estableix?

La prioritat la marca a la primera línia: “El dret a l’educació pertany a les famílies i les Administracions tenen una funció de col·laboració amb elles”. S’assegurarà la llibertat d elecció, s’ampliaran concerts a batxillerat i formació professional inicial, es legislarà sobre les donacions a les fundacions de la concertada per evitar problemes (fins a la “equiparació real i efectiva” del finançament de la concertada), es reforçarà l’alta Inspecció perquè tingui capacitat sancionadora i sobre llibres i material curricular. També es parla de l’Estatut Docent, de professionalització de la direcció, de reprendre les proves a final d’etapa (almenys la de batxillerat amb efecte acadèmic). Destaca per ser l’únic que assegura que farà plans especials per Ceuta i Melilla, únics territoris sobre els quals el Ministeri té competència.

Què diu de la universitat?

A la universitat també li dedica bastants punts, 10, en una pàgina, per parlar de més finançament mitjançant contractes-programa, foment de la recerca amb aplicació en el sector productiu, o el foment de la relació empresa universitat.


Partido Socialista Obrero Español

On apareix l’educació?

El PSOE ha situat a l’educació a l’inici del seu programa electoral.

Quina extensió li dedica?

Els vuit primers punts (dels 110 que proposa). Prop d’una pàgina i mitja de les 48 que té el programa.

Quines prioritats estableix?

Sota el títol d’Educació i formació professional de qualitat els socialistes se centren en la necessitat d’una nova llei, així com d’un pacte educatiu, la millora de les condicions laborals del professorat, de les beques i en la necessitat de la gratuïtat de les escoles infantils de primer cicle. Abandó i fracàs escolar també estan entre les seves prioritats, així com la modernització de la formació professional i la formació al llarg de la vida

Què diu de la universitat?

Sobre la universitat, prometen una llei consensuada, la millora de les condicions laborals del personal docent i investigador. Els socialistes asseguren que “treballarem per a establir de forma gradual.


Unidas Podemos

On apareix l’educació?

L’educació ocupa 11 punts del programa d’Unidas Podemos. Almenys el directament relacionat amb l’educació, perquè, al llarg del document, apareixen, aquí i allà, referències a diferents qüestions.

Quina extensió li dedica?

Si se sumen tots els punts, el relacionat amb l’educació aconsegueix 2 pàgines de 105 totals.

Quines prioritats estableix?

Augment de la inversió fins al 5,6% el 2023, una nova llei, més beques i de major quantia segons ingressos, Pla de Xoc contra l’Abandó i el Fracàs, Pla de Xoc contra la segregació, eliminació de concerts i subvencions als centres que separen per sexes o un pla de millora de la convivència estan entre els seus punts. També la universalització i gratuïtat del 0-3, una assignatura de feminisme, l’entrada de l’educació afectiva-sexual o l’equiparació laboral del personal interí.

Què diu de la universitat?

Defensa la universitat pública gratuïta.


Ciudadanos

On apareix l’educació?

Ciutadans ha publicat els 10 compromisos d’Albert Rivera “amb Espanya”. L’educació és el quart dels 10.

Quina extensió li dedica?

Sota aquest compromís per “revolucionar l’educació per a guanyar el futur” hi ha 5 línies.

Quines prioritats estableix?

La prioritat és “més qualitat, més innovació i el triple d’inversió per acabar amb el fracàs escolar”. A més d’això, un pacte educatiu, una selectivitat única o una assignatura sobre la Constitució.

Què diu de la universitat?

L’única proposta, dins del punt sobre educació, parla de donar més recursos a les universitats “amb millors resultats”.


Esquerra Republicana de Catalunya

On apareix l’educació?

Apareix cap al final a dos subapartats diferents: primer per parlar dels atacs al model d’escola catalana per part “dels aparells de l’Estat i els agents més reaccionaris del règim” (pàg 105), i després per parlar de l’escola com a element vertebrador de la “nova república catalana” (pàg 110)

Quina extensió li dedica?

Tres pàgines de 116.

Quines prioritats estableix?

Se subratlla la idea de l’escola i l’FP com a serveis públics que han de garantir la cohesió social, l’equitat i la inclusió. Es reafirmen diversos principis com l’autonomia de centres, l’alumne com a element central del sistema, laïcitat… En l’àmbit legislatiu, es parla d’impulsar un pacte nacional per l’educació per a plantejar una nova llei a Catalunya, així com la modificació de la LOMCE perquè cap escola que segregui rebi finançament públic, i la transferència de totes les competències en matèria de currículum de qualsevol etapa educativa a la Generalitat.

Què diu de la universitat?

La universitat i la recerca apareixen en l’àmbit de l’empresa, i se li dediquen gairebé quatre pàgines, en els quals es parla en primer lloc d’igualtat d’oportunitats, amb més beques, menys taxes, major inversió, introducció de la perspectiva de gènere, etc. A més, proposen la creació d’una comissió d’investigació al Congrés sobre els títols irregulars a la Universitat Rey Juan Carlos, així com la transferència de la competència d’universitats a la Generalitat.


Junts x Catalunya

On apareix l’educació?

Pàgines 35 a 38. Educació i Universitats són els subapartats 11 i 12 d’un apartat global sobre l’Estat del Benestar. Altres punts parlen de joventut, persones amb discapacitat, immigració, etc.

Quina extensió li dedica?

Quatre pàgines d’un total de 105.

Quines prioritats estableix?

Es posa l’èmfasi en la defensa del model educatiu català i la immersió lingüística, com a model d’èxit per a la cohesió social que no discrimina la llengua espanyola. I es dediquen tres punts a parlar de l’escola concertada com “una riquesa col·lectiva”, de la seva coexistència amb la xarxa pública i de la necessitat que aquesta deixi d’estar regulada per la LODE, una llei de 1980. També comenta la necessitat d’incrementar el pressupost públic en educació i de regular la carrera docent, i el sistema d’accés a la professió amb un “MIR docent”.

Què diu de la universitat?

El sistema universitari català té bona salut i l’objectiu, es diu, és consolidar-lo. Per això, “mentre no es materialitzi el nou Estat català”, proposa mesures com que el sistema de beques i ajudes el gestioni la Generalitat (denúncia que l’Estat incompleix resolucions del TC en aquesta matèria), elevar la dotació d’aquestes beques; elevar també el pressupost destinat a universitats (del 0,40% a 0,60% del PIB); derogar els “models obsolets en accés a les universitats contemplats a la LOMCE”; incrementar la relació entre universitat, centres de recerca i teixit empresarial; estratègia de captació i retenció de talent jove a través de contractes predoctorals i postdoctorals”, etc.


Partit Nacionalista Basc

On apareix l’educació?

El punt 8 del programa (pàgina 22) es titula “Un model d’aprenentatge del segle XXI: Educació i Formació Professional”

Quina extensió se li dedica?

Dues pàgines (amb una gran foto a la segona) sobre un total de 35.

Quines prioritats estableix?

Es posa l’èmfasi en “la necessitat d’una nova llei d’educació” que substitueixi la LOMCE, i que sigui respectuosa amb l’autonomia basca en aquesta matèria, i s’adverteix el seu rebuig a qualsevol intent de recentralitzar o uniformitzar l’educació. També es dedica bona part del text a parlar del “model basc de la FP” com un model d’èxit que ha de continuar evolucionant per contribuir a incrementar la competitivitat del teixit productiu. Així mateix, parla de la digitalització i de reforçar els valors de la convivència, l’equitat i la inclusió.

Què diu de la universitat?

Li dedica un subapartat per subratllar la seva “aposta per la internacionalització”.


Compromís

On apareix l’educació?

La formació valenciana ha fet un únic programa per a les eleccions generals i autonòmiques (que té un mes després, juntament amb les municipals i europees). L’educació ocupa el punt 2, després de polítiques inclusives i abans d’economia. El punt 12 està dedicat a la joventut.

Quina extensió li dedica?

En el format opuscle bilingüe, més resumit, són dues pàgines (una en català i una altra en castellà) de 32. En el format web cada apartat està una mica més desenvolupat i fins i tot apareixen idees que no es recullen a l’opuscle.

Quines prioritats estableix?

Augmentar l’oferta de places públiques en l’etapa 0-3; baixar les ràtios a totes les etapes, i situar la setmana lectiva del professorat en 18 hores a secundària i batxillerat i 23 a infantil i primària; gratuïtat dels menjadors escolars; aprofundir en l’oferta d’escola rural (“un poble, una escola”); augmentar les places de professorat; integració de l’FP amb les polítiques d’ocupació.

Què diu de la universitat?

Parla d’implementar un sistema de taxes universitàries progressives segons la capacitat econòmica de cada persona “perquè ningú hagi de renunciar als estudis per qüestions econòmiques”.


Coalición Canaria

On apareix l’educació?

És el punt 5 del programa (pàgina 29), sota l’epígraf: “Lluitem per un pacte per l’educació sense ideologies polítiques”.

Quina extensió li dedica?

Dues pàgines d’un total de 58.

Quines prioritats estableix?

La primera idea que recull és la necessitat de treure l’educació de la lluita partidista. També parla d’incrementar la inversió, impulsar el coneixement de les llengües estrangeres, millorar la capacitació del professorat (esmenta també el ‘MIR docent’) i implementar polítiques d’equitat i atenció a la diversitat. En l’àmbit legislatiu es parla de regular l’FP Dual i d’aclarir de qui és competència l’etapa 0-3. I en l’àmbit local, es promet lluitar per “la recuperació del conveni pluriennal per al Pla Especial d’Infraestructura Educativa, dotat amb 42 milions d’euros anuals, que permeti continuar desenvolupant el sistema educatiu canari, fins a recuperar el seu històric desavantatge amb les condicions estatals”.

Què diu de la universitat?

En els últims punts d’aquest apartat es parla de millorar les ajudes a estudiants i professorat per compensar els costos deguts a la llunyania i de projectar les universitats canàries a l’Àfrica pròxima.


VOX

On apareix l’educació?

L’educació apareix a la pàgina 19 de 33 del programa de Vox

Quina extensió li dedica?

Se li dediquen sis punts, a més d’una curta introducció.

Quines prioritats estableix?

A més de parlar d’un Pacte per l’Educació, i de retornar la competència al Govern central, s’exigeix el reconeixement de l’espanyol a nivell internacional, a més de com a llengua vehicular obligatòria a tot el país. També, per a assegurar la llibertat de les famílies, Vox defensa el xec escolar, posa sobre la taula el PIN parental, és a dir, el permís de les famílies perquè els seus fills rebin alguna comunicació sobre valors ètics, socials, cívics, morals o sexuals. Hi haurà exàmens al finalitzar cada etapa (inclòs un d’espanyol) i defensa un “generós i exigent” sistema de beques per les famílies amb menys recursos

Què diu de la universitat?

Sobre universitat, el partit d’extrema dreta no diu res.


PACMA

On apareix l’educació?

Apareix a dos subapartats: un (punt 1.2), dins del compromís amb el benestar dels animals; i un altre dins (punt 3.3), dins del compromís amb la justícia social.

Quina extensió li dedica?

Entre els dos subapartats ocupen 7 pàgines d’un total de 92.

Quines prioritats estableix?

El primer és incloure el respecte i la protecció dels animals al currículum, els llibres de text i la formació del professorat. En el segon apartat es posa l’èmfasi en la defensa de l’escola pública (gratuïtat 0-3, llibres de text, transport i menú gratuït per famílies vulnerables…), en la introducció de noves metodologies que promoguin el desenvolupament del talent a través de la lectura i la formació artística, i en l’educació en valors (equitat, inclusió, respecte, etc). També es parla de la defensa de l’ensenyament en les llengües cooficials i en la necessitat de millorar l’orientació acadèmica i professional en l’etapa secundària.

Què diu de la universitat?

Dins de la defensa de l’educació pública s’esmenta la creació d’un pla d’acció en la recerca civil a les Universitats i centres de recerca. I la lluita contra la precarietat laboral dels docents.

2 Comentaris on Eleccions 28-A: què prioritza cada partit en educació?

  1. Moltes gràcies per aquest anàlisi, és realment important llegir detingudament els plans electorals. Podrieu posar els enllaços per a veure’ls directament?

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*