Les universitats públiques catalanes, unides per reclamar millores en la política universitària

Reclamen més autonomia, millor finançament públic, reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de màster i compromís amb els acords del Consell Interuniversitari

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

La declaració, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i subscrita per tots els/la rectors/a i presidents/es dels Consells Socials universitaris, s’ha presentat a la UPC / @JosepMVilalta

La declaració, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i subscrita per tots els rectors i presidents dels Consells Socials universitaris, s’ha presentat a la UPC / @JosepMVilalta

Els rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes han presentat una declaració conjunta per reclamar al govern català millores en la política universitària. Aquesta declaració, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), gira al voltant de cinc grans eixos: autonomia, finançament públic, reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de màster, compromís amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya i la incorporació de nou personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

A l’acte hi han assistit rectors o presidents dels consells socials de la Universitat de Girona (UdG), l’Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La declaració demana més autonomia pel que fa a l’organització, el finançament i la gestió de personal i un retiment de comptes al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. Reclamen també un model de finançament estable per tal d’assegurar la suficiència econòmica de les universitats assolint a mitjà termini el finançament mitjà dels països de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, situat al 1,22% del PIB. També exigeixen reduir els preus públics de la matrícula del 26 al 14% per mirar d’igualar-los amb la mitjana de l’OCDE. Això aniria acompanyat d’una equiparació de graus i màsters. En la declaració, a més, avoquen per un sistema integral de beques I ajuts als estudiants amb l’objectiu d’assegurar la igualtat d’accés a la universitat.

Pel que fa a l’estructuració dels estudis, els rectors han reclamat que només les titulacions noves de grau -no impartides per cap universitat catalana- es puguin organitzar en un sistema de tres anys (180 crèdits). Per la resta de titulacions, es vol anar cap a un model europeu que vagi d’acord amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Es queixen, també, que una mateixa titulació de grau es pugui assolir tant en un sistema de 3 anys (180 crèdits) com en una de quatre (240 crèdits).

Respecte al personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS), a la declaració es demana un pla de xoc de 10 anys entre la Generalitat i les universitats públiques per poder renovar i assegurar un relleu generacional. En aquest pla també es vol incrementar el PAS perdut en els últims anys i estabilitzar el nombre de personal interí.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*