María Acaso

Exposar l’educació

27/03/2017 - María Acaso

El terme educació ha de desvincular-se d’allò escolar i de les manualitats per adquirir el rang de pràctica cultural generadora de coneixement que li correspon