Beques fantasma: milions d’euros que cobreixen les universitats i cap administració vol pagar

Les universitats catalanes han d'assumir prop de 30 milions d'euros per compensar part de les beques del Ministeri que no paga ningú i les Beques Equitat que impulsa la Generalitat sense partida econòmica.

João França
 
 
 

Estudiants ocupant la Gran Via durant la vaga del passat 26-F / ENRIC CATALÀ

Estudiants ocupant la Gran Via durant la vaga del passat 26-F / ENRIC CATALÀ

El Ministre José Ignacio Wert concedeix les beques, però es desentén de part important del seu cost. Des de la Generalitat impulsen el seu programa estrella d’ajuda –com les beques equitat–, però en realitat tampoc n’assumeixen la partida. Qui les paga? Les universitats. Aquest curs, les facultats catalanes haurien d’haver rebut prop de 30 milions d’euros que no ingressaran mai per part de les administracions públiques. Aquesta quantitat que ningú va desemborsar per compensar les universitats representa més del 34% dels 89 milions que segons la Generalitat van rebre els estudiants catalans en beques el curs 2013-2014. El Diari de l’Educació ha radiografiat la situació per explicar aquest forat en el sistema de beques.

El fet que cada universitat faci els números a la seva manera fa difícil donar una xifra exacta, però les dades que han aportat les universitats catalanes a El Diari de l’Educació pugen a prop de 30 milions d’euros per cobrir beques i exempcions de matrícules que no paguen ni la Generalitat ni el Ministeri d’Educació. La part grossa del pastís depèn de Madrid, però la Generalitat també hi té a veure.

L’anomenat “decret Wert” de 2012 va obrir la porta a que les comunitats autònomes canviessin radicalment el seu sistema de preus. Fins llavors el ministeri establia una forquilla de l’increment mínim i màxim de preus any rere any. La reforma de Wert va consistir en marcar que el preu havia de ser entre un 15 i un 25% del cost dels estudis. Aquest criteri no existia fins llavors, i el mateix decret reconeixia que aquest cost no es podia calcular. Això va comportar que cada comunitat autònoma canviés els preus com va voler, ja que cadascuna ho calculava a la seva manera. A Catalunya va haver-hi l’increment més alt, del 66,7%.

Descomptes enlloc de beques

Assegurant que era una fórmula per compensar aquest augment de preus, la Generalitat va anunciar una iniciativa que l’havia de compensar. “Un 25% dels majors ingressos del nou sistema de preus públics es destina a Beques Equitat. Així, es disposarà d’un fons per afavorir l’equitat del sistema universitari de Catalunya de més de 35 milions d’euros”, comunicaven el 2012. Aquests diners, però, com confirma la mateixa Generalitat no surten d’enlloc.

“La modalitat de funcionament del sistema català de beques implica que s’aplica directament per la Universitat a l’estudiant en el moment de la matrícula, que ja no ha de satisfer el seu import”, explica la Secretaria d’Universitats i Recerca per correu electrònic. En definitiva, no es tracta d’una beca –d’uns diners que s’aportin per ajudar els estudiants– sinó d’un descompte en el preu que han d’assumir les mateixes universitats.

Les universitats han començat progressivament a comptabilitzar en els seus pressupostos “la quantitat que no queda compensada per cap organisme i sobre les quals caldrà continuar insistint perquè siguin reconegudes”, com ho expressa el pressupost de la UPC per al 2015. Per això algunes han inclòs les Beques Equitat entre les seves partides de despeses, així com també la part més important de beques no compensades: les que dóna el ministeri.

El Ministeri i la Generalitat se’n desentenen

Què passa amb les beques que dóna el ministeri? Hi ha una situació que té origen en el mateix decret que va permetre l’augment de preus. El decret Wert va establir 1) que el Ministeri passaria a cobrir les beques només fins al 15% dels cost dels estudis i el que pugés fins el 25% ho hauria de finançar íntegrament la Comunitat Autònoma i 2) que, a part d’això, fins el curs 2015-2016 el ministeri només cobriria la part corresponent als preus anteriors a la reforma, a l’espera que les universitat presentessin una comptabilitat analítica del cost dels estudis.

A Catalunya aquesta diferència en els preus d’un curs de grau va entre 607 i 949 euros per curs. I això, en el cas dels estudiants becats, qui ho assumeixi? El ministeri no, perquè va fer un decret que li evitava fer-ho. I la Generalitat? Tampoc. Gran part del cost de les beques que concedeix el ministeri, i que teòricament haurien de comportar una partida econòmica per a les matrícules, les han d’assumir també les universitats. No obstant, quan el govern català parla del seu fons de beques, bé que comptabilitza com “fons propis del sistema català” la despesa que assumeixen les universitat.

Des de la Secretaria d’Universitats expliquen que “la Generalitat al final del curs, d’acord amb les universitats, compensa les situacions de desequilibri en relació al conjunt del nombre de becaris que segueixen els estudis a cada universitat”. No obstant, la Secretaria no respon a les preguntes de El Diari de l’Educació sobre quina quantitat destina a aquest objectiu ni quines universitats la reben. Només apunten que “al final la quantitat addicional aportada per compensar a les universitats és inferior al 4 per mil (0,4%) dels ingressos totals per matrícules del conjunt de les universitats”. Si aquests ingressos són de 230 milions, segons la mateixa Generalitat, la quantitat compensada voltaria els 920 mil euros, una part molt petita dels milions que assumeixen les universitats.

Les dades

Les Beques Equitat i la part no compensada de les beques del Ministeri són la part més important però no són tot el que han d’assumir les universitats. Tampoc cap administració contempla els descomptes o exempcions per altres criteris com les famílies nombroses o les matrícules d’honor. Mentrestant, fonts universitàries asseguren que algunes universitats públiques estan dedicant més del 25% dels ingressos de l’augment de preus a cobrir beques equitat. Les dades per universitats són les següents:

UB: El curs 2013-2014 va dedicar 7,23 a les beques del ministeri i 1,11 milions a les beques equitat, un total de 8,34 milions.

UAB: Per al curs 2014-2015 ha pressupostat una despesa de 5,6 milions en beques del ministeri i 1,7 milions en beques equitat, un total de 7,3 milions.

UPC: El curs 2013-2014 va dedicar 3,3 milions a les beques del ministeri i 1,7 milions a les beques equitat, un total de 5 milions.

UPF: El curs 2013-2014 va dedicar 1,3 milions a les beques del ministeri i amb dades del març havia dedicat 350 mil euros aquest curs a les beques equitat, que sumats serien 1,7 milions.

UdG: Per al curs 2014-2015 ha pressupostat una despesa de 2,8 milions en bonificacions i exempcions establertes per la Generalitat. No obstant, la UdG és l’única universitat que ni desglossa aquesta dada al pressupost entre beques del ministeri i beques equitat ni l’ha proveït a demanda d’El Diari de l’Educació.

UdL: Per al curs 2014-2015 ha pressupostat una despesa d’1,6 milions en beques del ministeri i 445 en beques equitat, un total de 2 milions.

URV: Per al curs 2014-2015 ha pressupostat una despesa de 2 milions en beques del ministeri i 669 mil en beques equitat, un total de 2,7 milions.

El fet que cada universitat proveeixi les dades a la seva manera i entre dos cursos fa difícil un càlcul sistemàtic, però aquestes xifres sumarien prop de 30 milions d’euros, als qual s’haurien d’afegir les altres exempcions i bonificacions que han d’assumir les universitats.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*