Carles Barba

Carles Barba
About Carles Barba

Director de l’Aliança Educació 360. Contact: Twitter | More Posts

De clients a ciutadans: cultura democràtica i educació

16/04/2015 - Carles Barba

Només s’aprèn allò que es viu. Es tracta de promoure l’experiència vital de la democràcia. De fer-ho al llarg de la vida, ja amb els infants, i en els diversos àmbits relacionals i espais educatius; a casa, a l’escola, al lleure, a la xarxa i a la comunitat.