L’abandonament escolar a les Illes Balears, País Valencià i Catalunya, per sobre de la mitjana

Les Illes Balears (32,1%) encapçalen l'abandonament a tota Espanya. Aquesta comunitat i el País Valencià són les úniques que pateixen un augment, contra la tendència general a reduir-lo.

Redacció - El Diari de l'Educació
 
 
 

A les Illes Balears, gairebé un de cada tres joves d’entre 18 i 24 anys ha abandonat els estudis sense acabar ni tans sols l’ESO. És la taxa d’abandonament escolar (32,1%) més alta de totes les comunitats autònomes espanyoles, que de mitjana ronden el 22% d’abandonament, segons les estadístiques del 2014 publicades ahir pel Ministeri d’Educació. Catalunya i el País Valencià, amb percentatges del 22,2 i el 23,4%, respectivament, se situen lleugerament per sobre de la mitjana espanyola.

Aquestes estadístiques demostren, per una banda, que l’abandonament escolar prematur s’està reduïnt any rere any. Ja sigui per el potenciament de la Formació Professional, o per la manca d’expectatives laborals de baixa qualificació, cada vegada més els alumnes opten per seguir estudiant. Abans de la crisi, l’abandonament escolar prematur se situava a Espanya i en comunitats com Catalunya per sobre del 30%, mentre que ara s’apropa progressivament al 20%.

L’altra conclusió, tanmateix, és que el combat contra l’abandonament és encara a anys lluny d’apropar-nos a les mitjanes de la Unió Europea. Els països europeus tenen de mitjana al voltant d’un 12% de joves sense estudis superiors i que han abandonat la formació. També queda lluny l’objectiu de l’Estratègia Europa 2020, segons la qual caldria ajustar l’abandonament a un màxim del 15%.

Balears i València, tristes excepcions

Malgrat la tendència a la baixa espanyola, només dues comunitats autònomes mantenen aquest 2014 les seves taxes d’abandonament: les Illes Balears i el País Valencià. El cas de les Illes és especialment greu, atès que en el darrer any ha patit un augment important. L’any 2013 ja era líder a Espanya en abandonament amb el 29,7%, i ara ho és amb el 32,1%. En el cas del País Valencià, ha patit un increment del 21,7% al 23,4%, després de veure com disminuïa la taxa progressivament des del 2009.

Aquestes xifres no només estan lluny de la UE, sinó d’altres comunitats dins de l’Estat que presenten un abandonament que afecta al voltant d’un de cada deu joves. Es tracta de comunitats com el País Basc (9,4%), Cantabria (9,7%) o Castella i Lleó (16,8%).

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*