creativitat

Emprenedors versus robots

27/02/2018 - Javi Badia

Segons el darrer informe del Fòrum Econòmic Mundial, en els propers cinc anys 7,1 milions de llocs de treball poden ser substituïts per robots.

I a Finlàndia… com enfoquen el sistema educatiu?

21/02/2018 - Noemí Mauri

La infància és la llavor més preuada. Invertir en salut mental i educació és bàsic per poder millorar les diferents àrees del sistema i edificar un engranatge personal-social-polític de qualitat. Fa anys que a països com Finlàndia ho van entendre, i el resultat positiu es demostra any rere any a les proves PISA.

De la creativitat a la innovació

20/02/2018 - Jordi Badiella

És clar que la transformació social a través de la pedagogia –raó de ser de tot sistema educatiu– no és cosa d’un ni d’uns quants. “Lleixant a part l’estil dels pedagogs”, que diríem com Ausiàs Marc, la transformació comença en un, però és cosa de tots.

Per què hem d’educar en la creativitat?

01/02/2017 - Coral Regí

Si volem educar persones creatives, hem d’educar persones sense por a equivocar-se: persones que actuen no des de l’activisme irreflexiu sinó des de la sistematitzció que ens fa provar diferents solucions, avaluar-les.

Dissenyar està de moda

18/04/2016 - Sandro Maccarrone

El Design Thinking o Pensament de disseny, consisteix a aplicar la metodologia de treball de dissenyadors per resoldre problemes que van més enllà de l’àmbit del disseny: un procés sistemàtic per desenvolupar solucions creatives, centrades en les necessitats de les persones.

Educar en la creativitat

17/02/2016 - Jenny Silvente

Els nens i nenes tenen un gran potencial creatiu però les escoles no generen un ambient ni proposen activitats que posin en marxa l’ús de la creativitat.

1 2