Com treballar la competència digital a l’escola, el projecte CRISS

En aquest article, volem parlar-vos de la competència digital alhora que us volem donar a conèixer el projecte CRISS, que té per objectiu desenvolupar una metodologia i un sistema d’avaluació i certificació d’aquesta. Finalment, us presentarem  com podeu participar en aquesta iniciativa.

Estel Paloma i Cisa
 
 
 

Foto: iStock

Abans de res, hauríem de començar per plantejar-nos quatre preguntes que ens fessin reflexionar sobre aquest tema per posar-nos tots i totes en situació!

 1. En quines matèries recau la responsabilitat de treballar la competència digital, a les vostres escoles?
 2. Com es treballa aquesta competència durant l’ESO?
 3. Com garantiu que els vostres alumnes, en acabar l’ESO, hagin desenvolupat la competència digital?
 4. N’esteu satisfets, d’aquest desenvolupament? I com ho feu evident o es pot visualitzar que l’han desenvolupada?

Segurament que tindríem respostes ben diferents per a la primera i segona preguntes. Alguns educadors respondríeu que des d’alguna matèria, des del projecte de recerca o el crèdit de síntesi; altres diríeu que se n’encarrega el profe friki o ens explicaríeu que feu un projecte en què al final l’alumnat han de fer un vídeo, una web, un blog… i que amb això ja es fan activitats que permeten desenvolupar-la d’alguna manera.

Pel que fa a les preguntes tercera i quarta, estem convençuts que el caràcter transversal de la competència digital fa que sigui complicat respondre-les. Quan parlem de transversalitat en educació sovint el que passa es que no se n’ocupa ningú en concret, i alhora ho podem treballar a tot arreu sense ser-ne prou conscients o sense fer-ho de manera organitzada.

En aquest sentit, voldríem fer un parèntesi i posar èmfasi en les competències transversals. D’entrada és important destacar  que parlar de competències transversals sona si més no redundant, ja que totes les competències que el nostre alumnat desenvolupa al llarg de la seva escolaritat ho són. I doncs, què ha passat? Que algunes “porten motxilla”, fet que ha provocat que determinades matèries les hagin absorbit com a pròpies, i en canvi, altres no en porten i, per tant, no se’n fa càrrec ningú explícitament. El canvi de xip en l’avaluació per competències justament s’està treballant en aquesta línia: entendre que totes les competències, d’alguna manera, esdevenen  transversals.

Però, un cop destacada aquesta realitat, tornem al fil de l’article.

Segurament esteu pensant que abans de respondre aquelles quatre preguntes, tots plegats prèviament ens hauríem de fer una “big question”: Què és, la competència digital?

Respondre aquesta pregunta és una de les primeres feines que hem fet en el projecte CRISS, un projecte europeu on 15 partners (entre ells Escola Pia de Catalunya i la UOC) estem dissenyant i implementarem un projecte pilot d’innovació educativa per crear un marc d’avaluació de la competència digital i una plataforma que integrarà diferents solucions tecnològiques, el desenvolupament, l’avaluació i la certificació de la competència digital en centres d’educació secundària i, el més important, integrat dins el mateix procés d’ensenyament-aprenentatge de manera interdisciplinar.

Els partners ens hem dividit les tasques en 3 grans àmbits:

 • universitats: definició del marc operatiu i pedagògic de la competència digital,
 • escoles: creació dels escenaris d’aprenentatge i avaluació en base al marc operatiu i pedagògic, així com la implementació del pilot en el curs 2018-19
 • desenvolupadors: creació de la plataforma que donarà suport a tot el procés de desenvolupament, avaluació i certificació de la competència digital i anàlisi de les dades resultants.

Aquesta primera tasca de definició pedagògica ha estat desenvolupada principalment per la UOC. Després de comparar els diferents marcs de definició de la competència digital a nivell europeu, i gràcies a la seva expertesa en l’àmbit de l’educació i les TIC. I més concretament en les metodologies d’avaluació de competències en línia i especialment en relació amb la competència digital. L’equip de treball de la UOC està liderat per la Lourdes Guàrdia, del grup de recerca Edul@b, i ha desenvolupat un marc, tant operatiu com d’avaluació, de la competència digital, que es presenta de la manera següent:

 • àrees de la competència digital
 • subcompetències de cada àrea
 • criteris de desenvolupament competencial
 • indicadors

Taula 1. Àrees de la competència digital per a alumnes de Secundària. Proposta del projecte CRISS H2020

És important apreciar i fer èmfasi en l’amplitud de la competència digital, i totes i cadascuna de les diferents àrees que la integren. Amb això volem dir que, malgrat que habitualment ens hàgim plantejat la competència digital des de la perspectiva dels alumnes com a productors de continguts, hi ha altres aspectes, també fonamentals, a l’hora de cobrir aquella competència digital, com per exemple, la de la protecció de la seva marca o identitat digital.

Així doncs, el nostre alumnat no serà competent digital si no desenvolupa cadascuna d’aquelles àrees.

Pel que fa a l’Escola Pia de Catalunya, la nostra institució té assignada, juntament amb altres escoles d’arreu d’Europa, la tasca de crear, desenvolupar i implementar els escenaris,  les activitats i les tasques així com de crear les rúbriques i altres instruments d’avaluació que el professorat i el mateix alumnat utilitzarà i que es dissenyen per valorar si els criteris de desenvolupament de les diferents àrees de la competència digital s’acompleixen.

En resum, el professorat que participarà en el pilot (que no serà qui haurà creat els escenaris i els instruments d’avaluació) haurà d’avaluar les diferents activitats que estan ja programades, i que estan també connectades amb els diferents criteris i indicadors, mitjançant aquells instruments. És d’aquesta manera com es validarà que l’alumnat hagi desenvolupat o no cadascuna de les subcompetències que depenen de la competència digital. Aquesta validació es farà directament des de la plataforma, cosa que facilitarà al professorat poder avaluar competencialment.

Fixeu-vos, i aquesta és una de les aportacions més rellevants del projecte, que podrem avaluar competencialment i de manera sistemàtica. Aquest va ser, més enllà de la certificació de la competència digital per l’alumnat de secundària, un dels motius que ens va empènyer a voler participar com a institució en el projecte. Era una molt bona manera d’avaluar competencialment de forma organitzada i sistemàtica dins de l’aula.

Seguint el calendari del projecte, durant el curs 2018-19 farem el pilotatge a les escoles participants. Creiem que poder explorar  si el plantejament pedagògic i la  funcionalitat de la plataforma com a eina que donarà suport a l’estratègia d’avaluació competencial funciona,  pot ser una bona notícia en el món educatiu. Però també ens servirà per poder conèixer quin és el grau de desenvolupament de la competència digital dels nostres estudiants de 3r i 4t d’ESO, que és l’etapa on es desenvoluparà el pilot a les nostres escoles.

Qui pot participar en el pilotatge? Qualsevol escola que vulgui participar-hi ho podrà fer, només hi ha el requisit que s’ha de treballar a 3r o 4t d’ESO, i no necessàriament ha de ser tota una promoció o a totes les classes. El període per fer-ho serà de 9 mesos, per tant, cada escola podrà acabar decidint dintre d’aquest període, si els escenaris d’activitats creats els aplica en 3, 4, 5, 6… mesos, hi haurà prou flexibilitat. És a dir que tant és que sigui gran o petita l’escola o que només siguin uns quants professors que ho vulguin experimentar. Hi haurà tota una sèrie de materials de formació i suport per al professorat que hi participi.

Formar-ne part comporta molts beneficis, ja que permet:

 1. Potenciar les habilitats digitals dels alumnes, amb estàndards europeus i un fonament molt sòlid, producte de la recerca realitzada per universitats i del contrast real amb les escoles en el marc de la competència digital.
 2. La pràctica de la docència de la competència digital amb una eina innovadora i fàcil d’utilitzar.
 3. Fomentar la creativitat i la cooperació entre alumnat i professorat.
 4. Treballar la competència digital de manera integrada en diferents disciplines i no de manera aïllada.
 5. Avaluar el nivell de desenvolupament  de la competència digital dels alumnes.
 6. Certificar la competència digital dels estudiants que superin les activitats programades, gràcies a la flexibilitat de la solució pedagògica i tecnològica que s’adapta a les aules i als centres.

Els docents que s’animin a viure aquesta experiència educativa disposaran d’un servei d’assistència (xat i e-mail) que els donarà suport durant el procés, i d’un MOOC (curs online massiu i obert), que els formarà en el disseny de les activitats d’avaluació, instruments i en el funcionament de la pròpia plataforma per dinamitzar tot aquest procés fins a la certificació.

Si voleu rebre més informació o sumar-vos al projecte, us podeu posar en contacte amb:  info@crissh2020.eu o consultar la web https://www.crissh2020.eu/

Estel Paloma i Cisa
About Estel Paloma i Cisa

Professora a Escola Pia de Mataró des del 1989 i responsable de Màrqueting a Escola Pia de Catalunya des del 2015. Sóc una apassionada d'ajudar a fer créixer projectes personals i professionals. Contact: Lloc web | Facebook | Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*