escoles rurals

El valor de l’escola rural

26/06/2019 - Carme Ortoll

L’escola rural és una escola que educa des de la vida i per a la vida. Oblidada en altres èpoques, actualment es considera mirall de pràctiques educatives d’èxit i d’evidències positives fonamentades que en molts casos han esdevingut exemples per centres més grans.