Subscripció

Fes-te subscriptor d’El Diari de l’Educació! Estaràs col·laborant a enfortir un projecte periodístic al servei de l’educació i de la comunitat educativa, i a més a més rebràs cada any quatre llibres –que fem en coedició amb l’Editorial Octaedro– i una revista en paper.

Nivell Preu  
Subscripció semestral 30.00€ cada 6 Mesos. Tria
Subscripció anual 60.00€ per Any. Tria

 

Els primers dos llibres de l’any 2018, que els subscriptors rebran entre els mesos de març i abril són aquests:

  • Escrits per una escola inclusiva, de Josep Maria Jarque, mestre i ex responsable d’educació especial del departament d’Ensenyament.
  • Societat i Escola en pau, coordinat per Maria Carme Boqué, doctora en Pedagogia i experta en mediació escolar

 

 

Els quatre llibres de 2017 (amb els quals vam estrenar la col·lecció) van ser aquests:

  • Coeducació, aposta per la llibertat, de Marina Subirats, catedràtica emèrita de Sociologia de la UAB i experta en coeducació.
  • Escola, famílies i comunitat, de Jordi Collet Antoni Tort, professors de Sociologia de l’Educació i de Pedagogia de la Universitat de Vic, respectivament.
  • Innovació i equitat, de Xavier Martínez Celorrio, professor de Sociologia de l’Educació a la UB i autor d’estudis sobre desigualtats i mobilitat social.
  • Educació emocional i formació del professorat, coordinat per Pere Darder (Coord.), mestre, escriptor i filòsof, cofundador de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i de l’escola Costa i Llobera.

 

A més, cada curs regalem també una revista en paper amb informació i anàlisi amb més profunditat sobre algun tema d’actualitat educativa. Fins ara hem editat aquestes tres: