Una xarxa d’experiències

El febrer de 2016 ens van proposar formar part del projecte d’Escola Nova 21. Formar part d’una xarxa d’escoles diverses, amb les que compartim un marc ideològic, ha estat una experiència engrescadora i interessant.

Maria José Harto, Esther Parull i Anna Comas
 
 
 

Foto: Escola La Maquinista

Entenem l’educació com un dret universal i que s’ha de garantir a tot l’alumnat del nostre país; els canvis polítics, socials i tecnològics, que es succeeixen dificulten l’estabilitat de projectes educatius de qualitat. Considerem que és imprescindible la col·laboració entre centres, universitats i agents socials per garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat. Hem pogut constatar com els diferents espais de trobada, reunions, intercanvi d’experiències, residències, visites a centres, etc que hem realitzat al llarg d’aquest temps, han  possibilitat establir compromisos col·lectius i dissenyar mecanismes per fer avançar els diferents projectes educatius.

Les escoles que formem part del programa compartim una manera d’entendre l’educació, però cada centre té un projecte definit que respon a l’entorn i a les persones que el configuren. La riquesa d’aquesta diversitat és un valor afegit d’aquest projecte,  amb realitats molt diferents.

Obrir les escoles, visitar-nos i compartir per mostrar allò que ens funciona, però també els aspectes sobre els quals volem seguir avançant o allò que hem hagut de replantejar, permet aprendre junts. Es posa per davant l’afany de compartir i aprendre, entenent la cooperació entre els professionals de l’educació com un fet al servei de l’educació del país.

Un dels pilars del nostre projecte es fonamenta en el treball col·laboratiu entre centres i amb el mateix entorn. En aquest sentit, el fet de formar part d’un grup de centres amb moltes similituds pel que fa a com entenem els processos educatius i la relació amb la comunitat,  i grans diferències pel que respecta als entorns de procedència de l’alumnat, titularitat, etc. ens ha permès aprofundir en les qüestions clau que han de possibilitar una educació de qualitat per a tothom i continuar construint un projecte que estigui atent als canvis socials que es produeixen.

L’organització i potència del projecte han afavorit un reconeixement social de les pràctiques que posen l’infant en el centre del seu procés d’aprenentatge. Entre totes hem consolidat i millorat les nostres pràctiques i sobretot ens hem fet conscients que cal seguir avançant i fer-ho col·lectivament, cooperant i reconeixent els altres.

Ara les escoles catalanes ens coneixem una mica més i aquesta manera de fer no té marxa enrere. La força del programa ha estat una oportunitat per continuar avançant en l’assoliment dels nostres objectius acompanyades d’altres centres.

La voluntat de millora compartida i el compromís esdevenen fonamentals per fer avançar l’educació a Catalunya i continuar fent-ho per tornar a esdevenir un referent educatiu i contribuir a una educació que empoderi als infants i joves per esdevenir ciutadans de ple dret i persones actives en la construcció d’un món més just i millor.

Maria José Harto, Esther Parull i Anna Comas
About Maria José Harto, Esther Parull i Anna Comas

@MJosHarto @EstherParull i @AnnaComas. Equip directiu de l'Escola La Maquinista. Són part d'un equip a qui agrada convertir en reptes les possibilitats. Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*