Per què cal que els nostres alumnes aprenguin a programar

La programació afavoreix la resolució de problemes ja que es fonamenta en un aprenentatge basat en reptes on els alumnes han de fer servir la lògica i el pensament crític per arribar a una possible solució

Artur Coll
 
 
 

Escola Carme Auguet, Pont Major—Girona. Projecte d'Escratch

Escola Carme Auguet, Pont Major—Girona. Projecte d’Escratch (Foto: Carles Palacio)

La robòtica educativa i la programació estan de moda; ara bé, són només una moda o aporten algun tipus d’aprenentatge significatiu als nostres alumnes?

La Comissió Europea promou des de fa tres anys la setmana europea de la programació (codeweek.eu). La Sots-presidenta de la Comissió Europea i Responsable de l’Agenda Digital en el 2004, la Neelie Kroes, va fer aquest video animant a tota la població a aprendre a programar com a una nova alfabetització.

Així doncs, cal que els nostres alumnes aprenguin a programar?

La programació afavoreix la resolució de problemes ja que es fonamenta en un aprenentatge basat en reptes on els alumnes han de fer servir la lògica i el pensament crític per arribar a una possible solució. En aquest sentit el pensament estructurat i el disseny d’algorismes són dues habilitats clau que desenvolupen els alumnes amb la programació.

El plantejament de reptes, tanmateix, permet diferents solucions per a un mateix problema, cosa que trenca totalment amb la tipologia de problemes als què els alumnes estan acostumats. Aquest aspecte, doncs, contribueix a obrir el seu pensament i a potenciar la seva creativitat. La programació i la robòtica educativa provoquen en els alumnes la materialització de noves idees: totes les idees són bones, no n’hi ha cap de descartable a priori.

A més a més, la intrínseca motivació dels reptes fa que els alumnes posin tota la carn a la graella per mirar de superar-los. Tot plegat fa que els alumnes desenvolupin una gran tolerància a la frustració, que fa que no es rendeixin, tot i les barreres que s’hi puguin anar trobant. Aprenen a trobar nous camins.

La programació a l’escola s’ha d’entendre com a una eina d’aprenentatge per competències que fomenta el treball cooperatiu. L’intercanvi d’idees a l’hora d’afrontar el plantejament d’un repte és fonamental per arribar a una solució de consens, on l’anàlisi de les diferents possibilitats i l’assaig-error són activitats imprescindibles.

Així doncs, cal que els nostres alumnes aprenguin a programar?

La promoció de la programació no té res a veure amb voler formar futurs informàtics. Així com no ensenyem als nostres alumnes a llegir i escriure amb la intenció de que siguin escriptors o periodistes, l’ensenyament de la programació als centres educatius està relacionat amb que la canalla desenvolupi diferents estratègies de pensament. Cal tenir en compte que països com el Regne Unit, Letònia o Austràlia han començat a introduir la programació en el curriculum escolar, potser és una cosa a tenir present.

A hores d’ara ja hi ha més de 200 activitats donades d’alta a Catalunya per a aquesta edició de la codeweek, més de la meitat corresponen a activitats de centres educatius. Però encara hi ha molts centres i molts alumnes que no fan cap activitat de programació.

Qui és el següent?

Artur Coll
About Artur Coll

'Mestre i enginyer informàtic, assessor tècnic docent a l'Àrea TAC del Departament d'Ensenyament Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*