Una bona orientació en els canvis d’etapa pot prevenir l’abandonament escolar

Un estudi d'Ivàlua i la Fundació Bofill analitza què és millor per assessorar els alumnes en les seves trajectòries educatives i professionals.

Victòria Oliveres
 
 
 

L’estudi recomana combinar l’assessorament individual amb les sessions en grups reduïts | Foto: nrjfalcon1 (Pixabay)

Al llarg de la seva escolarització hi ha molts moments en què els alumnes han de triar. Les decisions que prenen condicionen les seves trajectòries futures i una de mal presa els pot portar a fracassar o a abandonar els estudis.

Existeixen programes d’orientació i assessorament que volen preparar als alumnes per aquestes etapes de transició, fer-los coneixedors de totes les opcions disponibles i ajudar-los a prendre millors decisions. Si es fan bé, poden ser determinants per millorar la seguretat en un mateix, les expectatives de futur, el rendiment acadèmic i la salut emocional dels estudiants.

L’orientació educativa, però, no es pot fer de qualsevol manera. L’informe d’Ivàlua i la Fundació Bofill Quin impacte tenen els programes d’orientació i assessorament en els alumnes?, fet pels sociòlegs Sandra Escapa i Albert Julià, ha analitzat quina és la millor manera de fer aquest assessorament.

Combinar programes individuals amb altres de grupals –sobretot treballant amb grups reduïts o amb el grup classe– és una de les fórmules que s’ha demostrat més efectiva en el conjunt d’avaluacions que revisa l’estudi.

Aquests programes, però, s’han d’adaptar a l’etapa educativa. Els sociòlegs han constatat que durant l’educació primària funcionen millor els anomenats “serveis de resposta”, és a dir, proporcionar assistència quan l’alumne ho demana. En canvi, durant la secundària són més recomanables els programes de guia curricular, que són sessions estructurades per millorar habilitats d’estudi, establir d’objectius o ensenyar com afrontar les transicions.

Aquesta ajuda marca la diferència especialment en els alumnes menys afavorits, és a dir, aquells que tenen famílies amb capitals educatius i culturals més baixos, i que sovint no els poden oferir la informació i els consells que els infants i joves necessiten.

Recomanacions per una bona orientació

L’estudi recomana promoure aquest tipus de programes d’orientació i assessorament a tots els centres educatius, amb una combinació de seguiment individual i treball grupal, i adaptant els programes a les necessitats dels alumnes. D’aquesta manera es pot ajudar als alumnes a gestionar les seves activitats diàries i se’ls apodera a l’hora de prendre decisions.

Seleccionar orientadors amb formació específica o formar-los en aquesta matèria perquè esdevinguin un referent de l’alumnat també és clau per obtenir programes que funcionin, com també ho és avaluar l’impacte d’allò que ja s’està fent avui en dia i el que es faci en un futur en matèria d’assessorament.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*