escola catalana

L’encaix del 25%

06/02/2014 - Rudolf Ortega

Si fos la consellera, jo no presentaria recurs. Ni pactaria amb les famílies demandants. Aplicaria la sentència i centraria tots els esforços a satisfer el dret dels pares a seguir tenint l’escolarització en català a través del mecanisme reconegut que és l’atenció personalitzada.